Stichting

De Stichting Kinderboerderij De Leijakker te Rijsbergen is opgericht bij notariële acte d.d. 18 augustus 1999.
De Stichting heeft tot doel het realiseren en exploiteren van een kinderboerderij voor mensen met een verstandelijke beperking. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr 20097050 en is aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’ hetgeen inhoudt dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn(RSIN 808461461).

De Kinderboerderij De Leijhoeve is in het najaar van 2002 officieel geopend door de toenmalige Commissaris van de Koningin in de Provincie Noord-Brabant Mr. Houben en functioneert inmiddels naar volle tevredenheid.
Dit mede dankzij de inzet van vrijwilligers en medewerkers.
De boerderij vervult diverse functies, het is:
– Een plaats waar mensen met een beperking kunnen werken; waar zij hun dagbesteding hebben
– Een plek waar mensen met en zonder beperking kunnen recreëren
– Een educatieve functie met name voor de schooljeugd
– Maar vooral is het een plaats waar mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking de inwoners uit Rijsbergen/Zundert en wijde omgeving op ongedwongen wijze kunnen ontmoeten.
Op doordeweekse dagen neemt de boerderij een belangrijke plaats in het leven van bijna 200 mensen met een beperking, die in de directe omgeving van ‘De Leijhoeve’ wonen.
Op de woensdagmiddagen, in de weekends en in de vakanties is het tevens een eldorado voor de (school)jeugd.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
 
Naam                                Functie                            Woonplaats
Piet Brinkman                     voorzitter                           Breda
Jaap Hoekman                    penningmeester               Zundert
Joop Meijsen                       secretaris                          Bavel
Aat Vorstenbosch               bestuurslid                        Liempde
 
De stichting beoogt met haar activiteiten niet het maken van winst.
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 
 
Het secretariaat van de stichting is gevestigd:
Brembos 22
4854KZ  Bavel